Risk Management System Report Management System
שירותי המחלקה הכלכלית

דוגמא: חשיפה מטבעית הסתברותית למכרזים

חשיפה הסתברותית למכרזים הינה חשיפה מטבעית הנובעת מכך שבתמחור המכרז נכללו הכנסות והוצאות העתידות להתבצע במטבעות שונים ממטבע הדיווח של החברה. למעשה, החשיפה המטבעית נוצרת כבר במועד בו החברה מגישה את ההצעה למכרז. מאחר וטווח הזמן בין מועד הגשת הצעת המחיר ועד למועד הזכיה במכרז משתנה מפרוייקט לפרוייקט קיימת חשיבות מרבית לניהול החשיפה מרגע היווצרותה.

הקמת ובניית מודל לטיפול בחשיפה מטבעית במכרז פרוייקטאלי המשמש ככלי עזר המסייע בתהליך קבלת ההחלטות בדבר היקף גידור הסיכון, מאפשר גמישות מירבית בכל הקשור לעדכון המודל בזמן אמת והתאמתו באופן פרטני לדרישות הלקוח.

במסגרת בניית המודל אנו למעשה אומדים שני מרכיבים עיקריים:

v אמידת המרכיב ההסתברותי של סיכויי הזכיה באמצעות מידול זרם האינפורמציה המתקבל בחברה.

v אמידת המרכיב ההסתברותי לתנודתיות בשער החליפין הרלוונטי.

 

הדפסשלח לחבר
בניית אתרים
פארק וויצמן למדע, בנין לב הנ.י.צ.ן. רח' גולדה מאיר 3, נס ציונה טל: 08-9369800 פקס: 08-9369801