Risk Management System Report Management System
שירותי המחלקה הכלכלית

דוגמא: הקמה ובניית מודל תומך החלטה בנושא תקציב רגיל רב שנתי

התקציב הרגיל משמש ככלי העבודה הראשי של הרשות המקומית ומהווה את תכנית העבודה השנתית מבחינה תקציבית. התקציב מבטא את סדרי העדיפויות של הרשות ומאפשר מעקב ובקרה אחר ביצוע היעדים.

הקמת ובניית מודל תומך החלטה בנושא תקציב רגיל רב שנתי כוללת:

  • בניית מודל מעטפת אינטראקטיבי המרכז את כל מרכיבי ההוצאה וההכנסה בתקציב הרגיל ומאפשר גמישות מרבית בהזנת תחזית שוטפת ופרמטרים ספציפיים (לרבות מדדים כלכליים), שאותם יהיה ניתן לעדכן ולשנות בהתאם למצבי טבע שונים.

  • בניית מודולים פרטניים לסגמנטים העיקריים שבצד המקורות והשימושים שיתממשקו למודל המעטפת.

  • בניית מודל המסתמך, בין היתר, על מכלול משתנה מאקרו, בד בבד עם נתונים היסטוריים מצד הרשות העשויים להשפיע על התחזית הרב שנתית. בין המשתנים הנבחנים ניתן למנות: מדד המחירים לצרכן, מדד תשומות הבניה, שכר עבודה ממוצע במשק, מכרזי ריבית של הבנקים המסחריים, אינפלציה, תעריפי חשמל וכדומה.
     
  • יתרונות המודל נובעים מהיכולת לבחון ולתכנן פרוייקטים ארוכי טווח בהתאם לזרם ההכנסות הצפוי וכן מבניית ממשק ידידותי למשתמש.

 

הדפסשלח לחבר
בניית אתרים
פארק וויצמן למדע, בנין לב הנ.י.צ.ן. רח' גולדה מאיר 3, נס ציונה טל: 08-9369800 פקס: 08-9369801