Risk Management System Report Management System

מאמרים

היורדים עובדים עלינו

בעברית מתובלת במילים אנגליות או באנגלית מתובלת במילים עבריות, נחילים שלהם החלו לפשוט על ארצנו הקטנה עוד בשנת 2007 על מנת לשכנע אותנו הילידים NATIVES, שאין כמו לקנות את מה שבעתיד יתברר לכל העולם כנכסים פיננסיים מורעלים.
31/08/2010

האוניברסיאטות חשופות לנפילת הדולר- כתבה שפורסמה בגלובס

26/08/2010

ישראל מקום שמיני בעולם

ניתן לבדוק הצלחה כלכלית של אדם פרטי, של חברה ושל מדינה לפי הרבה פרמטרים ואכן הרבה מבחנים מתפרסמים ברחבי העולם, כאשר חלקם שונים ולעיתים משונים. אך בסופו של יום, מטרת המבחנים הללו הינה להבין, האם האדם הפרטי והחברה בה הוא חי מרגישים שגשוג מבחינה כלכלית. הרי זוהי בעצם מטרתה של הכלכלה: להגיע למצב בו התושב מרגיש שגשוג ורווחה.
22/08/2010

התפתחויות במלחמת סחר הבין גושית

אחד מן הנושאים ה"חמים" בשבועות האחרונים הוא הודעת סין על ניהול מדיניות שער חליפין מול סל מטבעות במקום מול הדולר. הכוונה לפרסום הודעת הבנק העממי של סין (הבנק המרכזי) באמצע חודש יוני, ובה נאמר ש"הבנק העממי של סין החליט להמשיך עם רפורמת משטר שער החליפין של היואן ולהגביר את גמישות שער החליפין". בסקירה הקרובה נתייחס להודעה זו, ולמשמעותה עבור חברות המצויות בקשרי מסחר עם סין.
5/08/2010

כיצד תברר כמה בדיוק אתה משלם לברוקר המט"ח שלך?

5/07/2010

ניגודי אינטרסים אי שיקיפות ויתר הדברים שמסתירים ברוקרי המט"ח

4/07/2010

חלקם של ערביי ישראל באוכלוסיה יקטן בעתיד

ב- 15 השנים האחרונות ניכרת ירידה דרמטית בפיריון לאישה בקרב ערביי ישראל, ובמקביל עליה בפיריון לאישה במגזר היהודי החילוני. הנשים הישראליות ה"צבריות" יולדות יותר מאמותיהן וסבתותיהן. לאחרונה מתרחש גידול דרמטי בקצב חזרת היורדים הישראליים, עקב המצב הכלכלי בעולם ביחס למצב הכלכלי בישראל. מאותה סיבה בדיוק קיים צפי לגידול גם במספר העולים החדשים. המסקנה חד משמעית: חלקם של ערביי ישראל באוכלוסיה יקטן בעתיד.
בכל הקשור לערביי ישראל, מאז ומעולם היו הערכות דמוגרפיות שהניחו ש"יום יבוא והם יהיו רוב בישראל". הסיבה לכך הייתה פשוטה מאד, הנשים הערביות "עושות" יותר ילדים. הנחת עבודה זו כה השתרשה עד כי כל טענה מוצקה אחרת העולה מבחינה עדכנית של הנתונים, מיד יש המבטלים אותה במחי יד.
21/06/2010

כצאן מובל לחרם

מה שחווים חובבי המוסיקה הישראליים, בעקבות חרם אזוטרי הכולל מספר ביטולים של הופעות אמנים בינלאומיים, בדרך כלל מהשורה השניה והשלישית, הוא דבר מינורי בראיה לאומית, על אף ההו-הא שעושים טובי עיתונינו. נכון, מפיק אחד או שניים, מהגדולים בישראל, עלולים לאבד את פרנסתם ואין לנו אלא לעשות כמיטב יכולתנו לעזור להם (ע"י רכישת כרטיסים להופעות אחרות שהם מארגנים), אך ברמה המשקית כלכלית מדובר בלא יותר מאשר זרזיף על פני המים. אבל מה שקורה בתחום המוסיקה הוא רק ספתח למה שעלול לקרות בתחומים אחרים.

15/06/2010

מדיניות שער החליפין של הפס האלכסוני

27/05/2010

סיכון אסטרטגי גיאופוליטי על חברות ישראליות

מטרת מסמך זה הינה להתריע על קיומו של סיכון אסטרטגי גיאופוליטי בדמות חרם צרכנים בינלאומי שעלול להיות מושת בשנים הקרובות על חברות ישראליות
סקירה מאת ד"ר אדם רויטר
25/04/2010
בניית אתרים
פארק וויצמן למדע, בנין לב הנ.י.צ.ן. רח' גולדה מאיר 3, נס ציונה טל: 08-9369800 פקס: 08-9369801