Risk Management System Report Management System

מאמרים

הקושי התפיסתי בהבנת השקעות אסטרונומיות

10/04/2013

האם מטרת בנק ישראל לחנוק את המשק?

5/03/2013

חלופה למימון הגרעון התקציבי באופן שלא יפגע בצמיחת המשק ובמעמד הביניים

14/02/2013

שנה טובה! העמלות הבנקאיות שלך עלו!!!

8/01/2013

שער תקציב דולר-שקל לשנת 2013

1/01/2013

עבודה עם בנק אחד

9/12/2012

הרשות הפלשתינאית על סף קריסה כלכלית

מבצע "עמוד ענן" יצר טורנדו שיצר הרס באופן שיטתי את כלכלת רצועת עזה.

28/11/2012

הירידה בציפיות לאינפלציה - פתח לביצוע גידורים מפני עליית המדד"

יעד האינפלציה בישראל עומד על 1%-3%. מתחילת השנה (ינואר עד אוקטובר) עלה המדד הכללי ב-1.9%.
ב-12 החודשים האחרונים (אוקטובר 2012 לעומת אוקטובר 2011) עלה המדד הכללי ב-1.8%. להערכת חטיבת המחקר של בנק ישראל, שיעור האינפלציה במהלך 12 החודשים הקרובים יהיה 2.2%, קצת מעל למרכז תחום יעד האינפלציה.

רצ"ב הסקירה בה ננתח את המגמות בישראל בתקופה האחרונה ונענה על השאלות כיצד יכולות חברות להגן על עצמן ומהם כלי הגידור הקיימים?

25/11/2012

סקירה: יפן והיין בשנה האחרונה

העולם בכלל ויפן בפרט עברו תמורות כלכליות לא מעטות במהלך השנים 2011-2012 החל מצונאמי ועד מיתון בכלכלה העולמית....
7/11/2012

פוטנציאל התשואה של שוק האגח הממשלתיות אינו אטרקטיבי יותר

בשוק האג"ח שולטת המתמטיקה. המונח הקרוי "תשואה לפדיון" הוא זה שמגדיר את התשואה/הריבית הסופית אותה יקבל מחזיק האג"ח אם יחזיק אותה עד למועד פדיונה הסופי. ככל שהתשואה לפדיון של האג"ח גבוהה יותר, כך המשקיע יקבל יותר ולהיפך.
שיעור התשואה לפדיון הינו הגורם המובהק ביותר על פיו משקללים המשקיעים בשוק ההון את שווי האגרת ואת כדאיות ההשקעה בה. גורם זה לוקח בחשבון את זרם תשלומי הריבית והקרן העתידיים שיופקו מן האגרת בצורה מהוונת.
18/10/2012
בניית אתרים
פארק וויצמן למדע, בנין לב הנ.י.צ.ן. רח' גולדה מאיר 3, נס ציונה טל: 08-9369800 פקס: 08-9369801