Risk Management System Report Management System
שירותי המחלקה הכלכלית

בניית תוכנית תגמול העובדים בחברה

חברות רבות מעניקות לעובדים מניות או אופציות למניות. הקצאות אלה מהוות דרך תגמול מקובלת החלק ממכלול תיק תגמול העובד.

 

הליך בניית תוכנית התגמול תעשה תוך הייחסות אל השלבים הבאים:

 

v   הכרת מבנה הארגון, מטרותיו והבעיות עמן הוא מתמודד (כגון: יצירת מוטיבציה, הקטנת שיעור תחלופת העובדים
       ודילול הון מניות החברה).

 

v   בחירת מכשיר התגמול המתאים (התאמת מכשיר התגמול אל מקבל ההטבה) כגון:
       אופציות, מניות חסומות, מניות אקזוטיות (שימוש בהתניות הקשורות בעמידה ביעדים שונים) ועוד.

  

הליך זה יאשר מחד את בנייתה של תוכנית תגמול אופטימלית לארגון ומאידך, הפחתה של שווים ההוגן של מכשירי ההטבה וזאת בכפוף לעמידה בדרישות התקינה החשבונאית הרלבנטית (IFRS2, FAS123Rׂ

 

אסף דאר מנהל המחלקה הכלכלית     asaf@immunities.co.il      טלפון: 08-9369805

הדפסשלח לחבר
בניית אתרים
פארק וויצמן למדע, בנין לב הנ.י.צ.ן. רח' גולדה מאיר 3, נס ציונה טל: 08-9369800 פקס: 08-9369801